+40722238744 office@amzalegal.ro

Cu titlu de exemplu onorariile noastre se fixeaza astfel:

  • Asistenta si consultanta:Pentru contractele de consultanta incheiate pe o durata mai mare de timp, se incheie un contract de asistenta juridica mai amplu in care se prevad tipurile de activitati si onorariile aferente, fixe, orare , combinate.Pentru asistenta si consultanta privind una sau mai multe operatiuni ce au o stransa legatura se aplica un onorariu fix.
    Pentru mai multe operatiuni distincte se aplica onorariu fix per operatiune.
  • Pentru asistenta si/sau reprezentarea la instantese aplica onorarii fixe, per proces si in anumite cazuri combinate cu onorariul de succes, constand intr-o suma fixa, determinata la semnarea contractului de asistenta juridica. In cazul recuperarilor de creante se poate discuta si de un onorariu procentual platibil in masura recuperarii creantelor respective.
  • Redactare, acte, scrisori, contracte, memorii, cereri de chemare in judecata, opinii. Se aplica onorarii fixe pentru fiecare act in parte.

 

Modalitatea de plata a onorariilor poate fi :in numerar, prin transfer bancar, in functie de optiunea clientului si in functie de dispozitiile legale.

Termenele de plata vor fi analizate pt fiecare caz in parte.